Klagomål på inkorrekt information avseende gatusopningen på kommunens hemsida

Synpunkt (sammanfattning)

Den kommunikation som finns på Östra Göinges hemsida angående när gatusopning sker är inte korrekt. På hemsidan står att gatusopningen i Glimåkra är senarelagd till vecka 18 p g a att sopmaskinerna havererat. Fastighetsägaren är ålagd att sopa rent gångbanan så att gatusoparna får upp allt när de kommer. Detta förutsätter att vi som kommuninvånare får korrekt information om när sopning skall ske. Det är måndag vecka 17 och de sopade vår gata idag (dvs en vecka innan det som kommuniceras på hemsidan).

Svar (sammanfattning)

Vi beklagar att vi har brustit med informationen gällande tiderna på gatusopningen, vi tar till oss denna kritik och kommer att vara mer aktiva fram över. Om det finns platser där resultatet inte blivit tillfredsställande kommer vi ut och efterjusterar detta.
Du kan även göra denna typ av felanmälan via Fixa min gata, vilken du når på startsidan på kommunens hemsida. Där kan man positionera platsen som ärendet berör.

Diarienummer
KS 2021/00937
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-04-26
Svar lämnat
2021-04-28
Handläggare
Håkan Martinsson, T f Enhetschef Utemiljö

Hittade du inte vad du sökte?