Klagomål på halkbekämpning på kommunens gator, gång- och cykelvägar

Synpunkt (sammanfattning)

Halkbekämpningen på kommunens gator, gång- och cykelvägar och trottoarer är under all kritik. I morse var det så halt att det var svårt att ta sig upp när man ramlat. Hade man sandat eller saltat så hade det inte blivit lika illa när snön kom.

Svar (sammanfattning)

Då det enbart var några timmars uppehållsväder mellan snöfallen beslutades att inte grusa.

Diarienummer
KS 2021/02607
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-12-01
Svar lämnat
2021-12-02
Handläggare
Henrik Arvidsson, Enhetschef

Hittade du inte vad du sökte?