Klagomål på busstorgets offentliga toalett i Broby

Synpunkt (sammanfattning)

" En studie i förfall": Vid ett besök i Broby för några dagar sedan kände jag ett behov av att uppsöka toaletten vid "busstorget" i centrala Broby. Det tjatas ständigt i dessa dagar om att vi ska ha en god handhygien och tvätta händerna både ofta och noga. Det har nu gått ett år sedan pandemin grep in. Har ansvariga sett till att det finns flytande tvål på den aktuella toaletten? Icke! Det finns varken flytande tvål eller för den delen pappershanddukar att tillgå. Toaletten i övrigt kännetecknas av långt gånget förfall. I maj förra året klagade jag också på att flytande tvål saknades i toaletterna nere vid Immelns hamnområde. Jag gjorde åtskilliga påstötningar men det dröjde till mitten av augusti innan tvålen fanns på plats. Hela högsäsongen hann passera! Det borde ha fått berörda att fundera. Det förefaller som coronaproblemet inte tas på allvar samt att det finns organisatoriska brister i det kommunala arbetet. Skärpning, tack!

Svar (sammanfattning)

Tyvärr är den offentliga toaletten ofta utsatt för skadegörelse, på grund av detta finns inte dispenser för tvål och pappershanddukar på plats.
För att minska risken för skadegörelse och öka tryggheten på busstorget sökte kommunen om tillstånd att kameraövervaka platsen. Hade kameraövervakning funnits på platsen är vi övertygade om att det har varit mindre skadegörelse och otrygghet i området. Tyvärr nekades detta av Integritetsmyndigheten då området inte varit utsatt för tillräckligt grov brottslighet.
Här kommenterar vårt kommunalråd beslutet: https://www.ostragoinge.se/nyheter/integritetsmyndigheten-stoppar-overvakningskameror/

Diarienummer
KS 2021/00697
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-03-22
Svar lämnat
2021-03-23
Handläggare
Henrik Arvidsson, Enhetschef

Hittade du inte vad du sökte?