Klagomål avseende tidsplanen för gatusopning i Knislinge

Synpunkt (sammanfattning)

Enligt er tidplan skulle gatusopning ske i Knislinge vecka 12-13. Vår gata är fortfarande ej sopad vecka 14. Orsak och planering???

Svar (sammanfattning)

Vi har haft mekaniska problem med våra maskiner och en fördröjning med att få fram reservdelar på grund av Corona.
För mer information se kommunens hemsida: https://www.ostragoinge.se/nyheter/da-sopas-gatan-dar-du-bor/

Diarienummer
KS 2021/00814
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-04-08
Svar lämnat
2021-04-14
Handläggare
Håkan Martinsson, T f Enhetschef Utemiljö

Hittade du inte vad du sökte?