Innebörden av att åka buss fem dagar i veckan för skolelever

Synpunkt (sammanfattning)

Patrik Åberg verkar inte förstå innebörden i att det är stor skillnad att behöva åka buss till skolan fem dagar i veckan från det att man är sex år gammal. Att åka någon dag i veckan under ett läsår för till exempel simundervisning är inte lika krävande som att åka varje dag. Förmåga att åka buss själv när man är sex år gammal har man definitivt inte. Busschauffören kan knappast ha koll på alla barnen i bussen. Särskilt inte om man kommer att blanda alla åldrar.

Svar (sammanfattning)

Jag har full förståelse för din oro men redan idag är det många 6-åringar som varje dag åker skolskjuts till skolan. Om det blir verklighet eller inte återstår att se men det kommer krävas en djupare utredning om skolskjutsen och hur det praktiskt ska gå till på bästa sätt.

Diarienummer
2023-01471
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2023-11-24
Svar lämnat
2023-11-27
Handläggare
Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande

Hittade du inte vad du sökte?