Informationsträff gällande Mölleskolan

Synpunkt (sammanfattning)

I Cecilia Floods standardsvar gällande frågor och klagomål på nedläggningen av Mölleskolan har hon svarat att kommunen kommer att bjuda in vårdnadshavare till informationsträffar där vi har möjlighet att ställa frågor om utredningen när den är klar. Nu är utredningen klar och jag undrar när dessa träffar kommer att äga rum? Jag hoppas att även vårdnadshavare till barn i Sibbhult som ska börja förskoleklass nästa år också blir inbjudna.

Svar (sammanfattning)

Just nu pågår en politisk process där de politiska partierna går igenom utredningen och diskuterar frågan intern i varje parti. Därefter kommer partierna landa in ett ställningstagande. När detta kommer ske vet jag inte idag utan vi får återkomma med datum för informationsträff med berörda föräldrar. Självklart kommer de som börjar förskoleklassen till hösten att bjudas in.

Diarienummer
2023-01464
Typ av synpunkt
Förslag
Synpunkten inkommen
2023-11-23
Svar lämnat
2023-11-29
Handläggare
Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande

Hittade du inte vad du sökte?