Höga hastigheter och decibeltal på Tydingegatan

Synpunkt (sammanfattning)

Hastigheterna ett par vardagskvällar i veckan är långt över 40 km/h, snarare det dubbla, och decibeltal på 100! Ska detta fortsätta denna sommar också? En enkel lösning är fartdämpande hinder som läggs tillfälligt vid vägarbete!

Svar (sammanfattning)

Vi har ett generellt problem när det gäller höga hastigheter i hela kommunen, alla dagar i veckan. Det är såklart en fråga för oss i kommunen men framförallt för polisen som ansvarar för att kontrollera hastigheterna. Vi tar därför upp detta i dialog med polisen. Skickar vidare synpunkten både till ansvarig chef på kommunen men också till vår kommunpolis.

Diarienummer
KS 2019/01022
Typ av synpunkt
Förslag, Klagomål
Synpunkten inkommen
2019-06-25
Svar lämnat
2019-06-25
Handläggare
Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande

Hittade du inte vad du sökte?