Hemtjänstproblematik

Synpunkt (sammanfattning)

Jag är granne till en vårdtagare och har iakttagit senaste veckan hur hemtjänstpersonal vädrar överdrivet. Ena dagen öppnade morgongruppen två fönster och ställde tvärdrag. Förmiddagsgruppen stängde fönstret. Den dagen vet jag att vårdtagaren fick sitta i sin utvädrade lägenhet i drygt 1½ timme innan förmiddagsgruppen kom och stängde. Ytterligare en iakttagelse, som förekommit en längre tid. Vi är knappt 10 personer som delar soprum. Endast en av oss har hemtjänst. Vårdtagaren använder sedan en tid tillbaka inkontinensbyxor. Dessa soppåsar slängs i tunnan för plaståtervinning. Tänk tanken att inkontinensbyxor återvinns till plastfilm till matförpackningar! ÖGRAB skickar ut anvisningar angående hur kommuninvånare ska sopsortera. Göingehem och privata hyresvärdar höjer hyran extra när sopsorteringen inte fungerar. Det är inte alltid hyresgästernas fel. Kommunens anställda borde vara "piloter" och kunna sopsortera. Är det OK, att röka i tjänstekläder på väg från vårdtagarens dörr till tjänstebilen och därmed stinka rök när man kommer till nästa vårdtagare? Detta har iakttagits vid flera tillfällen de senaste åren. Ett råd till hemtjänsten är att introduktion av nyanställd personal, fast anställd såväl som vikarier, utöver omvårdnad och omsorg även omfattar omtanke om vårdtagaren samt utbildning angående kommunens sopsorteringsregler.

Svar (sammanfattning)

Vi har uppmärksammat det som du har framfört. Det vi kan besvara rent konkret är gällande rökning så har kommunen infört rökfri arbetstid och det finns en rutin kring detta. Denna rutin innebär att rökningen får endast ske utanför arbetstid, för anställda inom kommunen, det vill säga när vi är hos kund, är det arbetstid, därav ej tillåtet med rökning för medarbetaren.
Angående sophantering så finns det rutin där anställda inom hemtjänsten ska följa det regelverk som Göingehem har gällande sophantering.

Diarienummer
KS 2022/00537
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2022-03-08
Svar lämnat
2022-03-16
Handläggare
Katarina Stoltz, Äldreomsorgschef

Hittade du inte vad du sökte?