Hastighet och säkerhet på vägar och bostadsområden i kommunen

Synpunkt (sammanfattning)

Vi älskar att bo i Broby, vårt lilla paradis i världen. Det senaste året har vi märkt att allt fler struntar i hastighetsbegränsningarna i vårt kvarter. Hastigheten måste ner avsevärt NU, innan även barnen råkar illa ut. Det körs även väldigt suspekta fordon runt på nattetid i låg hastighet och hör definitivt inte till vårt område. Framförallt inte på småtimmarna. Gatubelysningen har också vissa brister på vår gata. Just framför oss finns det en helt mörk sträcka, dit inte den vanliga belysningen räcker. Vi känner oss inte säkra längre, varken angående trafiken/hastigheten och avsaknaden av trafikvett och respekt av trafikregler, men inte heller nattetid då vår personliga säkerhet förbytts mot rädsla. Vi föreslår fysiska hinder å det snaraste på vår gata, som gör att hastigheten dämpas avsevärt, samt förbättrad gatubelysning utan mörka partier. Hoppas på konstruktivt och lugnande svar från dig, samt omedelbara åtgärder.

Svar (sammanfattning)

Tack för ditt mail och ditt engagemang. Tyvärr är det så att hela Östra Göinge skulle varit ett enda stort farthinder när jag hör hur våra invånare pratar om hastigheterna i byarna. Det klagas överallt och jag kan tråkigt nog konstatera att det ligger på var och en av oss att ta ett större ansvar för hur vi kör. Det är ingen annan som kör för fort utan oss själva. Det är grannen eller föräldrarna som kör barnen till skolan eller är det grannens barn eller deras kompis. Mitt budskap är att vi alla måste ta ett större ansvar. Vi har på ett antal platser och på ett antal gator satt upp hastighetsskyltar som har en god effekt. Jag skickar ditt mail och mitt svar till ansvarig chef som hanterar våra gator.

Diarienummer
KS 2022/00137
Typ av synpunkt
Förslag, Klagomål
Synpunkten inkommen
2022-01-10
Svar lämnat
2022-01-11
Handläggare
Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande

Hittade du inte vad du sökte?