Handläggning av boendestöd

Synpunkt (sammanfattning)

Har en anhörig som fått remiss för boendestöd, men ingenting händer och får inte tag i ansvarig chef. Där får hända något i den organisation som inte fungerar.

Svar (sammanfattning)

Bekräftar att jag mottagit ditt mail med dina synpunkter och beklagar om vi brustit i vår hantering av ärendet. Jag har tagit ärendet med ansvarig chef som bekräftar att ärendet är under handläggning.

Diarienummer
KS 2021/02251
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-10-18
Svar lämnat
2021-10-19
Handläggare
Agneta Henriksson, Avdelningschef

Hittade du inte vad du sökte?