Gratis mensskydd på skolor och arbetsplatser

Synpunkt (sammanfattning)

Mina åsikter att man borde införa gratis mensskydd på skolor och arbetsplatser har radio och tidning uppmärksammat och nu är det dags för er att göra verklighet av dem. Därför utmanar jag er skaffa gratis mensskydd till skolorna runt om i era kommuner.
Ta steget som ingen annan har vågat göra, hjälp oss tjejer att känna sig trygga i skolan. Påbörja en förändring, visa att ni bryr er.

Svar (sammanfattning)

Först och främst vill jag säga att jag blev riktigt glad att du hörde av dig. Gillar verkligen att våra ungdomar engagerar sig för frågor som berör många. Fortsätt med det.
När det gäller sakfrågan är jag tveksam till ditt förslag. Först vill jag poängtera att inget är gratis utan möjligtvis avgiftsfritt. Skulle detta bli verklighet hade dina föräldrar och alla som arbetar betalt detta via skatten.
Som politiker handlar det hela tiden om att prioritera och väga olika för och nackdelar mot varandra.
Frågan är också var man ska sätta gränsen för personliga hygienprodukter. Ändrar man gränsen så får man en ny gräns som också kommer ifrågasättas.
Jag vill återigen passa på att tacka dig för ditt engagemang, för dina idéer och att du hörde av dig. Men framförallt att du tar upp en viktig fråga som för många kan vara känslig.

Diarienummer
KS 2021/00896
Typ av synpunkt
Förslag
Synpunkten inkommen
2021-04-20
Svar lämnat
2021-04-20
Handläggare
Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande

Hittade du inte vad du sökte?