Gång/cykelbana till Preem i Knislinge

Synpunkt (sammanfattning)

Efter det att PostNord flyttade till Preem så blir det ett större antal besök där. Många går eller cyklar dit. Bilarna kör ganska fort på sträckan mellan rondellen och Preem korsningen. Mitt förslag är att, om det går ordna en gång/cykelbana på sträckan. Det finns trottoar men den är ganska smal och med höga kanter. Det hade verkligen underlättat för fotgängare och cyklister och gjort vägen till Preem mycket säkrare.

Svar (sammanfattning)

Det är tråkigt att höra att bilarna framförs i höga hastigheter på sträckan. Vi kommer att montera en hastighetsdisplay på sträckan, för att uppmärksamma trafikanterna på gällande hastighetsbegränsning. Idag finns det inga planer på att anlägga gång/cykel-väg till Preem, men vi tar med oss ditt förslag för framtida utbyggnationer.

Diarienummer
2022-02008
Typ av synpunkt
Förslag
Synpunkten inkommen
2022-10-06
Svar lämnat
2022-10-10
Handläggare
Henrik Arvidsson, Mark- och exploateringschef

Hittade du inte vad du sökte?