Framtida användning av Åstringagården

Synpunkt (sammanfattning)

Åstringagården betyder mycket för scoutföreningen och missionsförsamlingen, men också för hela Knislinge. Vi vill gärna se denna tråkiga händelse som en möjlighet till nystart och skulle gärna se att Åstringagården restaurerades med förbättrad/optimerad funktion. Vi ser inte ett direkt behov av att bygga upp vinkelbyggnaden, utan vi skulle ha större nytta av exempelvis ett skärmtak med sittplatser. Vi har under pandemin fått öva oss i att vara ute en ännu större del av året än vi tidigare varit och sett att det har fungerat mycket bra att bedriva vår verksamhet utomhus till stor del. Slutligen behöver vi en toalett som vi kan använda när vi har arrangemang vid Åstringagården, vi ser att en fristående toalett i markplan hade varit den smidigaste lösningen då det är svårt att handikappanpassa inne i Åstringagården. Vi ser Åstringagårdens placering som dess största fördel, om vi kunde förlägga en större del av vår verksamhet där än vi tidigare haft. Vi skulle bli synliga i byn och vi skulle kunna ha en utåtriktad verksamhet som når de barn/ungdomar som annars inte nås av informationen om oss och/eller inte har föräldrar som har möjlighet att skjutsa dem. Vi är fullt medvetna om att det helt och hållet är kommunens byggnad och vill endast framföra våra önskemål och visioner om hur Åstringagården kunde väckas ur sin törnrosasömn och bli mer levande än den varit de senaste åren. Vi ser fram emot en fortsatt diskussion.

Svar (sammanfattning)

Håller med dig om att vi nu ska jobba för att denna tråkiga händelse kan vändas till något positivt för er verksamhet, för Knislinge och för kommunen i stort. Som du säkert redan vet så pågår det nu en avfuktning av byggnaden och nästa steg är att laga taket och riva det som är vattenskadat invändigt. Vi vill ha med er tidigt i den fortsatta processen så mitt förslag är att vi har ett inledande möte nästa vecka, där vi kan prata vidare om era tankar och förslag.

Diarienummer
KS 2021/02010
Typ av synpunkt
Förslag
Synpunkten inkommen
2021-09-28
Svar lämnat
2021-09-29
Handläggare
Jan Carlson, Chef Kultur/Fritid

Hittade du inte vad du sökte?