Förtydligande kring utredning om Mölleskolan och perspektiv av barnens mående, trygghet och livskvalité

Synpunkt (sammanfattning)

Hela utredningen bygger på barnens perspektiv och hur ni ska höja resultatet, skriver ni i ett svar. Men barnens mående, trygghet och livskvalité, tar man hänsyn till det? I er utredning framstår det även som att lärarna på Mölleskolan saknar kompetens att höja resultatet. Skall samtliga lärare ersättas med bland annat outbildad personal på Prästavångsskolan? Hur kan man som arbetsgivare behandla sin personal på detta vis?

Svar (sammanfattning)

Många har uttryckt sin oro, och tidigare synpunkter visar på vikten av att förtydliga att vår intention inte tolkas på samma sätt av alla. Barnens välmående och deras rätt till en bra utbildning utgör kärnan i vår utredning och är vår främsta prioritet. När det kommer till lärarnas kompetens på Mölleskolan, är det viktigt att betona att det inte handlar om bristande kompetens. Utmaningarna rör snarare de specifika förhållandena kring skolans storlek och ekonomi. Förslaget är en del av vår strävan att skapa likvärdiga förutsättningar för alla medarbetare, något som är avgörande för att säkerställa hög kvalitet i elevernas utbildning.

Diarienummer
2023-01474
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2023-11-25
Svar lämnat
2023-11-27
Handläggare
Cecilia Flood, Utbildningschef/Skolchef

Hittade du inte vad du sökte?