Förtydligande gällande klassindelning och besparingar i utredningen om Mölleskolan

Synpunkt (sammanfattning)

Jag vill att Cecilia Flood svarar på frågan hur man har tänkt klassindelningen för barn födda 2018 från F-klass och respektive årskurs till och med åk 6. Jag vill se jämförelsen om Mölleskolan finns kvar och om alla elever ska gå på Prästavångsskolan. Det går utmärkt att utgå från 84 elever som ni anger i utredningen finns ingen anledning att invänta det definitiva elevunderlaget. Ni har ju utgått från prognosen i utredningen. Ni måste under utredningen har undersökt hur många elever per lärare som ni ska ha, då jag antar att den stora besparingen ligger i att minska antalet lärare. Ni har väl inte genomfört utredningen utan att undersöka denna viktiga fråga när det gäller likvärdig skola.

Svar (sammanfattning)

Tack för dina frågor angående klassindelningen om Mölleskolan eventuellt läggs ner och dess elever kommer att ingå i Prästavångsskolans skolanvisningsområde. Svaret på detta har redan givits i en tidigare synpunkt. Det är rektorerna på båda skolorna som kommer att ansvara för att organisera klasserna och grupperna. Det är svårt att ge exakta detaljer innan ett beslut har fattats och det slutgiltiga antalet elever har fastställts genom det fria skolvalet. Organisationen kommer att bestämmas av respektive rektor när och om ett beslut tas.

Diarienummer
2023-01472
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2023-11-24
Svar lämnat
2023-11-27
Handläggare
Cecilia Flood, Utbildningschef/Skolchef

Hittade du inte vad du sökte?