Förslag på cykelväg mellan Axeltorp och Hjärsås

Synpunkt (sammanfattning)

Det behövs en cykelväg mellan Axeltorp och Hjärsås.

Svar (sammanfattning)

Det är även kommunens uppfattning att cykelvägen mellan Knislinge och Hjärsås skall sträcka sig till Axeltorp. Med denna lösning finns möjlighet att nå banvallen norr om Axeltorp.
GC-väg mellan Knislinge-Hjärsås är Trafikverkets projekt och kommunen har framfört synpunkt om att projekt bör omfatta sträckningen Knislinge-Axeltorp.

Diarienummer
KS 2020/03261
Typ av synpunkt
Förslag
Synpunkten inkommen
2020-12-14
Svar lämnat
2020-12-15
Handläggare
Henrik Arvidsson, Enhetschef

Hittade du inte vad du sökte?