Förskoletaxan under sommaren

Synpunkt (sammanfattning)

Är det verkligen rimligt att man ska betala högre taxa på sommaren när man inte ens ska ha sina barn där under 5 veckor? Samt under dessa veckor har ni ju stängt vissa förskolor - slagit ihop. 2300 kr för att behålla "sin plats" är väldigt dyrt..... Det är ju inte så att ni tar in andra barn under denna perioden.

Svar (sammanfattning)

Är barnen i ålder 3–5 år har man bara reducerad avgift under terminstiderna, det gör att taxan blir högre under sommaren. Är barnen i ålder 3–5 år och har 15-timmarsplacering är de avgiftsfria under terminstiderna. Lämnas barnen då på sommarlov eller jullov får man betala förskoletaxa (ej reducering). Bestämmelserna om detta framgår på kommunens hemsida: https://www.ostragoinge.se/utbildning/forskola/taxa-for-forskola/
För mer information om avgiftsberäkningen kontakta våra barnomsorgsadministratörer som kan titta på just ert specifika fall.

Diarienummer
KS 2021/01325
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-06-15
Svar lämnat
2021-06-15
Handläggare
Daniel Albin, Avdelningschef

Hittade du inte vad du sökte?