Flytt av överförmyndare till annan kommun

Synpunkt (sammanfattning)

Jag tycker det är helt vansinnigt att överförmyndarenheten skall flytta till en annan kommun och slås ihop, det kommer att bli ringar på vattnet, många gode män som kommer säga upp sina uppdrag i Östra Göinge kommun. Jag förstår inte hur politiker tänker. Jag säger bara gör om och gör rätt. Var rädd om de gode män ni har, för ni lär behöva många fler vid denna ändring.

Svar (sammanfattning)

Östra Göinge har haft en lyckad samverkan med Osby kommun gällande överförmynderi. Handläggning av Östra Göinges ärenden har hittills hanterats av handläggare som varit anställda och placerade i Osby kommun. Det har därmed fungerat bra även om handläggare inte har varit placerade på vårt kommunhus. Likaså ser jag inga hinder för att lyckas i en utökad samverkan med Höörs kommun. En utökad samverkan med Höörs kommun ger oss även möjlighet att trygga kompetensförsörjningen då arbetsgruppen utökas och ett större erfarenhetsutbyte blir möjligt. Förhoppningsvis stannar de gode männen kvar även efter den 1 januari 2022.

Diarienummer
KS 2021/02658
Typ av synpunkt
Förslag, Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-12-06
Svar lämnat
2021-12-07
Handläggare
Nermina Crnkic, Stabschef

Hittade du inte vad du sökte?