Fler och förnyade lekplatser i Broby

Synpunkt (sammanfattning)

Finns det några planer på fler eller förnyade lekplatser i Broby? De andra byarna har ju fått nya fina lekmiljöer. Skulle även vara bra med något för de lite äldre, till exempel ramper eller liknande. Hundrastgård vore också uppskattat.

Svar (sammanfattning)

Lekplatser ligger med i den framtida planeringen av Brobys utveckling och förbättring. Dock har vi idag ingen fastställd tidsplan för lekplatserna. När det gäller hundrastgård så finns det idag inte med i någon planering men vi tar ändå med dina förslag i vårt fortsatta interna arbete med Brobys utveckling.

Diarienummer
KS 2021/02169
Typ av synpunkt
Förslag
Synpunkten inkommen
2021-10-12
Svar lämnat
2021-10-19
Handläggare
Jan Carlson, Chef Kultur/Fritid

Hittade du inte vad du sökte?