Felvända skyltar utanför skola i Sibbhult m.m

Synpunkt (sammanfattning)

Vägmärkena utanför skola i Sibbhult är felvända. Hoppas det snarast kan åtgärdas. Det är stort behov av vägbulor i området, då lastbilar kör fort förbi skolans och ungdomsgårdens område.

Svar (sammanfattning)

Det kommer att åtgärdas.

Diarienummer
KS 2022/01960
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2022-09-23
Svar lämnat
2022-09-23
Handläggare
Henrik Arvidsson, Mark- och exploateringschef

Hittade du inte vad du sökte?