Buskar och häckar på gångbanan

Synpunkt (sammanfattning)

Jag är bestört över att villaägare tillåts låta sina häckar/buskar växa långt ut på gångbanan så vi gående är tvungna att gå ute i vägbanan med risk att bli påkörda! Detta gäller många gator i byn (Knislinge). Det borde vara ganska enkelt att skicka ut brev till berörda efter en inspektion?

Svar (sammanfattning)

Tack för din synpunkt angående buskar och häckar på gångbanan.
Vi bedriver denna verksamhet löpande under året och rutiner finns. Vi behöver dock få reda på adressen så att vi kan hantera problemet. Denna verksamheten är till stor del baserad på att vi får in information via just denna kanal som du har valt.

Diarienummer
KS 2021/01287
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-06-09
Svar lämnat
2021-06-09
Handläggare
Håkan Martinsson, T f Enhetschef Utemiljö

Hittade du inte vad du sökte?