Buller i kommunen

Synpunkt (sammanfattning)

Alla känner väl till att buller är något som försämrar livskvalité och folkhälsa? Ändå är det tillåtet att föra väldigt mycket oväsen både dagtid och kvällstid. Även på nätterna bullrar motorcyklar och trimmade bilar i den här kommunen. Man har tydligen också väntat alldeles för länge med att se över de vatten- och avloppsledningar som borde bytas. Det arbetet måste ju göras, men endast under arbetstid typ mellan 7-16, eller?! Är det inte hög tid att en liten välskött kommun som Östra Göinge sätter sig på kartan genom att plädera för god miljö och högt välbefinnande?! Snarast behövs åtgärder som minskar störande ljud från hänsynslösa trafikanter, tanklösa villaägare och andra som för oväsen.
Vill till sist TACKA för allt arbete som görs för att skydda, värna och förvalta kommunens rika naturvärden och artrikedom. Men snälla ni var är alla bin, humlor och fjärilar?! De är förfärande få i jämförelse med t ex norra Roslagen. Hela Skåne borde ta ett samlat grepp för att rädda bina.

Svar (sammanfattning)

Kommunen kan inte besluta om när kommunmedborgare ska använda högljudda maskiner. Det är dock möjligt att genom överenskommelse inom bostadsområdet eller inom grannsamverkan komma överens om när högljudda maskiner bör användas.
Så roligt att höra att du uppskattar det kommunen gör gällande naturvärden och artrikedom! Östra Göinge kommun arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. I år fick vi ett kvitto på det när vi klättrade ordentligt i Miljöaktuellt Hållbarhetsrankning som tidningen Miljöaktuellt gör årligen. Vi arbetar aktivt för en biologisk mångfald bland annat genom att minska en del klippytor i kommunen och främja ängsmark.

Diarienummer
KS 2021/01262
Typ av synpunkt
Beröm, Förslag, Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-06-07
Svar lämnat
2021-06-11
Handläggare
Aida Zubic Prag, Miljö- och hållbarhetschef

Hittade du inte vad du sökte?