Bristande vård av två fastigheter i Knislinge

Synpunkt (sammanfattning)

Två fastigheter i Knislinge ses av omgivningen som sanitära olägenheter och detta kan i förlängningen dra till sig ohyra och folk som inte hör hemma i kvarteret. Vi vill gärna att ni kommer ut och bildar er en uppfattning om detta problemet. Man tänker varje dag att det är en väldig skamfläck i vårt lugna fina område som det en gång har varit.

Svar (sammanfattning)

Vi kommer handlägga detta som ett ärende hos oss på Miljö och Bygglov. Det går även bra att kontakta oss på miljo@ostragoinge.se eller ringa oss på telefon 044 - 775 60 00.

Diarienummer
KS 2021/01212
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-05-25
Svar lämnat
2021-05-31
Handläggare
Aida Zubic Prag, Miljö- och hållbarhetschef

Hittade du inte vad du sökte?