Befintligt bygglov på ändringar i fasaden

Synpunkt (sammanfattning)

En fastighetsägare har ändrat fasaden genom att sätta in nya fönster. Finns bygglov för detta?

Svar (sammanfattning)

Det finns ett beviljat bygglov för fasadändring.

Diarienummer
KS 2021/01966
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-09-27
Svar lämnat
2021-09-27
Handläggare
Johan Elofsson, Byggnadsinspektör

Hittade du inte vad du sökte?