Vi vill ha fler nya företag i Östra Göinge

Nyföretagarcentrum gör varje år en granskning där de tittar på hur många nyregistrerade företag kommunerna har per 1000 invånare. Resultaten sammanställs sedan i en ranking, en Nyföretagarbarometer. Även i år har Svenskt Näringsliv tittat närmare på företagsamheten i Skåne.

I Nyföretagarbarometern tappar Östra Göinge 59 platser och får rankingplats 239, ner från 180. Även i Svenskt Näringslivs undersökning av nyföretagsamheten i Skåne påpekar man minskad nyföretagsamhet i Östra Göinge. Tyvärr följer vi samma trend som resten av Sverige och Skåne.

Östra Göinge kommun har det senaste året visat svagare resultat när det gäller nyföretagande. I Svenskt Näringslivs enkätresultat som låg till grund för rankingen över företagsklimatet i kommunen hamnade vi på plats 262 av Sveriges 290 kommuner just när det gällde nyföretagande. Trots det vägde de goda resultaten vi fick i övrigt upp rankingen och vi klättrade återigen i förra årets ranking. 2012 låg Östra Göinge på ranking 246 och i senaste rankingen hamnade vi på 107.

När det gäller nyregistrerade företag är det många faktorer som spelar in. I grund och botten handlar det om människors egen företagsamhet och drivkraft samt vilja att starta sitt eget företag. Östra Göinge kommun jobbar mycket med att förenkla för de som vill starta eller etablera sitt företag i kommunen. Det sker exempelvis genom företagslotsning, samarbete med Nyföretagarcentrum i Kristianstad, nätverkande av olika slag som till exempel upphandlingsdialoger och näringslivsträffar. Mycket gott arbete sker genom det samarbete som kommunerna i Skåne Nordost verkar i.

Vi försöker hitta nya sätt att stimulera framtidens företagare, nu senast genom Young Innovation HUB Östra Göinge som jobbar med ungas egen drivkraft och entreprenörskap.

Sett till tillväxten av företag i stort visade Östra Göinge kommun 2017 en positiv tillväxt av företag då nettotillväxten var + 2,1 % (vi blev 28 fler företag). Förutom ett tapp 2016 (- 1,9 %) så hade vi även en tillväxt 2015 med +4,8 % (61 st fler företag).

Är du sugen på att testa din egen idé eller funderar du på att starta ett företag?

I Skåne Nordost finns ett flertal organisationer som hjälper dig.

Krinova Incubator and Science Park
Nyföretagarcentrum i Kristiandstad

Och givetvis är du välkommen att slå en signal eller skicka ett mail till Näringslivsenheten så hjälper vi dig vidare.


Hittade du inte vad du sökte?