Vi tar pulsen på kommunens säkerhetssamordnare

Denna vecka är den så kallade Krisberedskapsveckan, en årlig nationell informationskampanj som ska öka Sveriges motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Vi har pratat lite med kommunens säkerhetssamordnare David Lundin, för att höra mer om hans uppdrag och vad han har att säga om krisberedskapsveckan.

 

Hej David! Du är säkerhetssamordnare i kommunen. Vad gör en sådan?

– Mina arbetsområden är krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och trygghet. Inom krisberedskapen handlar det främst om att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för kommunen och utifrån den skapa beredskapsplaner för att kunna möta identifierade risker och hot.

Vad skulle det kunna vara för risker och hot?

–Tja, det kan till exempel handla om störningar i dricksvattenförsörjningen. Beredskapsplanerna skapas i samarbete med berörda aktörer inom respektive område vilket betyder att samverkan är en stor del av arbetet.

Okej. Du nämnde också säkerhet och trygghet som arbetsområde. Vad gör du där?

– Ja precis. Inom säkerhet och trygghet handlar mitt arbete till stor del om att jobba brottsförebyggande. Att identifiera trender och tendenser i samhället genom omvärldsbevakning. I kommunen har vi en brottsförebyggande grupp där polis och flera andra aktörer finns representerade. Gruppens syfte är att dela information för att skapa en samlad lägesbild och utifrån lägesbilden genomföra orsaksanalyser för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt platser.

Spännande. Har du även något konkret exempel på hur du jobbar med trygghetsfrågor inom verksamheterna?

– Det ryms förstås mycket inom det området men som exempel ska jag nästa vecka besöka en skola i kommunen där jag tillsammans med skolpersonal ska kolla på hur vi kan jobba förebyggande genom situationell brottspreventionen. Det vill säga, kan den nuvarande utformningen av utemiljön och innemiljön påverka personers benägenhet att begå brott eller orosstörningar.

Så bra. Nu är det som sagt krisberedskapsveckan. Vad har du att säga om den?

– Jag tycker att det är bra att uppmärksamma det för att öka alla invånares egna engagemang och förståelse för Sveriges krisberedskap. Precis som kommunen har privatpersoner också ett ansvar att förbereda sig inför en kris, oavsett vad som orsakat den. Ju bättre förberedd man är desto större möjlighet har man att kunna hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Vad kan man då göra som privatperson för att vara mer förberedd tycker du?

– Ett råd är att skaffa sig en krislåda med förnödenheter innehållandes vatten, mat, gaskök, kommunikation och en värmekälla. Se över vilka förutsättningar du har i ditt hem och närområde just nu. Har du medicin som måste förvaras i en viss temperatur, hur löser du i så fall det vid ett långvarigt strömavbrott? Offentliga grillplatser kan användas för att laga mat, vet du om det finns någon sådan nära dig? Har du en vattenkälla i närheten av ditt hem? Prata gärna med grannar och se om ni kan lösa delar tillsammans.

 

Tack David för pratstunden!

 

David tipsar…

För mer information och tips om säkerhet, besök gärna dinsakerhet.se.

En porträttbild av en person som tittar rakt in i kameran.

David Lundin, säkerhetssamordnare i Östra Göinge kommun.


Hittade du inte vad du sökte?