Vi har nått visionen om att bli 15 000 göingar!

På förmiddagen presenterades de löpande siffrorna från folkbokföringen som visar att Östra Göinge kommun nu har nått upp till 15 000 invånare (eller 15 015 för att vara exakt).

– Det är roligt att befolkningen ökar och att vi nu har nått vår vision om att bli 15 000 göingar, säger Daniel Jönsson, t.f. kommunstyrelseordförande. Nu fortsätter vi att blicka framåt och arbeta med att öka känslan av stolthet hos alla göingar!

Visionen om 15 000 göingar sattes 2008 och det är en kombination av orsaker som lett till att visionen uppnåtts:

  • Ett systematiskt och konsekvent utvecklingsarbete under 10 år och de senaste årens ökade invandring
  • Återväxten och andelen i arbetsför ålder är nu fördelaktigare i Östra Göinge jämfört med många andra kommuner.
  •  Villapriserna har ökat med hela 60 procent sedan 2012 vilket är en indikation på att det har blivit mer attraktivt att bo här. Samtidigt är villapriserna i kommunen lägre jämfört med grannkommuner, vilket bidrar till Östra Göinges attraktivitet.
  •  Det pågår en generationsväxling med fler barnfamiljer som flyttar in i villaområdena, något som underlättats av förbättrade kommunikationsmöjligheter.

En attraktiv kommun

Att kommunen under de senaste åren har ökat i attraktivitet är tydligt. En orsak till den ökade attraktiviteten är kommunens arbete med byutveckling där det har planerats för framtiden – en by i taget. Framöver räknar kommunen med en fortsatt positiv utveckling, där byutveckling, förbättrade kommunikationer och en bra prisnivå på villor leder till en ökande befolkning.

 

Fira med oss!

Östra Göinge har idag nått 15 000 invånare och det ska vi såklart uppmärksamma! I samband med skördemarknaden den 21 september bjuder kommunen på glass på torget i Broby. Alla är välkomna!


Hittade du inte vad du sökte?