Västanvids digitalisering väcker nyfikenhet!

Digitaliseringen av Västanvid har väckt nyfikenhet hos andra kommuner och när Svalövs kommun under tisdagen var på studiebesök på äldreboendet i Knislinge var frågorna många. Efter att ha hört talas om inspirationsrummet på Västanvid, där personalen under en tid har kunnat testa de olika tjänsterna, ville besökarna höra mer om såväl tjänsterna i sig och hur förändringen har tagits emot av personal och boende.

– Det har tagits väl emot av både anhöriga och boende, säger enhetschef Marie Holmström som visade besökarna runt i lokalerna på Västanvids korttidsboende.

– Personalen har också fått se möjligheterna med hur den nya tekniken kan underlätta arbetsförhållanden och göra det säkrare för de boende. Jag har överhuvudtaget en väldigt positiv personalstyrka här som är väldigt duktiga på att alltid göra det bästa av situationen, fortsätter Marie.

Det är företaget Zafe som levererat den nya tekniken som omfattar ett tiotal tjänster. Det handlar om olika larm, ett digitalt medicinskåp, kamera och inkontinensvakt. Framåt innebär detta att man kan skräddarsy hjälpmedel efter de boendes önskemål. Alla boende behöver alltså inte ha samma tjänster knutna till sitt larm utan kan anpassas efter varje enskild individ. Alla tjänster sköts med hjälp av mobiltelefonen, något som Marie ställer sig mycket positiv till.

– Det är verkligen smidigt att ha telefonen som enda redskap i det avseendet, menar Marie. Larmar någon så kan personalen via sin mobil se var personen befinner sig och kan även koppla upp så att man kan prata med varandra.

Till det nya systemet kan man bland annat koppla både avvikelselarm, rörelselarm och GPS-larm, det sistnämnda en tjänst som passar bra för de som vill kunna röra sig lite friare ute i samhället.

– Via GPS-larmet har personalen möjlighet att prata med den som larmat och den boende kan också själv ringa upp, förklarar Marie Holmström.

Till systemet går också att koppla in kameraövervakning. Något som Marie poängterar inte görs utan den enskildes medgivande och önskan om det.
En annan av tjänsterna är en form av digitalt kontinensskydd. En liten sensor sätts på blöjan och så får personalen en indikation på telefonen som visar när det är dags att byta blöja. Mycket arbetstid går åt till byten och det nya systemet besparar personalen både tid och kraft.

Minskat matsvinn med egenlagad mat

Att all mat lagas på avdelningen av personalen själva var också något som intresserade besökarna från Svalövs kommun. Kommunens måltidsutvecklare har hjälpt till med menyer, utbildning och näringsberäkning av måltiderna. Det är även personalen själva som ar hand om beställningen av råvarorna.

– Det fungerar jättebra och har minskat matsvinnet avsevärt. De som var tveksamma till detta från början är det definitivt inte längre. De boende upplever också att maten nu har blivit godare, vilket är både roligt och viktigt!

Marie fortsätter.

– Vi är inte heller lika sårbara som om vi hade haft en person som stått i köket jämt. Blir den som ska ha köket sjuk så har jag idag flera stycken som jag direkt kan sätta in där i stället och som kan den arbetsplatsen lika bra. Det är verkligen en jättestyrka.

Med det nya digitala systemet kan personalen låsa upp dörren med hjälp av mobilen.


Hittade du inte vad du sökte?