Var uppmärksam på brunnar utan lock i Hanaskog!

Vi har vid ett par tillfällen den senaste tiden haft problem med att betonglock/brunnslock till VA-system har lyfts av i Hanaskog. Detta är mycket allvarligt eftersom brunnarna är djupa och kan orsaka stor skada om människor eller djur faller i.

Om du ser något brunnslock som inte ligger på rätt plats, kontakta SBVT kundtjänst på telefon 010-211 97 80.

Efter kontorstid når du SBVT på telefon 010-211 97 90.

Tack för din uppmärksamhet!


Hittade du inte vad du sökte?