Var med i utvecklingen av Skånes gröna hjärta!

Östra Göinge kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för att uppdatera den nuvarande från 2012. Nu är vi nyfikna på vad du som medborgare tycker och tänker och hur du vill att din kommun ska se ut i framtiden!

Översiktsplanen visar hur Östra Göinge ska utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt. Det handlar om att skapa möjligheter för fler bostäder, företagsetableringar och en välfungerande kommunal och privat service. Planen visar också hur kommunen ska tillvarata och utveckla miljöerna i byarna och på landsbygden.

Vid sex tillfällen bjuder Östra Göinge kommun in alla intresserade för att presentera och tillsammans diskutera förslaget. Alla synpunkter utgör ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med översiktsplanen och utvecklingen av kommunen. Vid dialogerna får du träffa politiker och tjänstemän som har varit med om att ta fram förslaget.

Välkommen att delta i det samråd som passar dig bäst!

14/5  Glimåkra folkhögskola kl. 18-20
17/5  Broby Kulturhuset Vita Skolan kl. 18-20
29/5  Sibbhult, Restaurang Tranan kl. 18-20
2/6  Broby marknad kl. 9-15
5/6  Knislinge, Snapphaneskolan kl. 18-20
11/6  Hanaskog, Hörsalen kl. 18-20

– Oavsett om du går i skola, arbetar, driver företag, besöker oss som gäst eller funderar på att flytta hit så ska översiktsplanen bidra till att skapa fler stolta göingar och ett Östra Göinge som kan mer. Det är människors engagemang och vilja till förbättring som driver vårt samhälle framåt, så även i Göinge, säger Daniel Jönsson (M), ordförande översiktsplanberedningen.

Har du inte möjlighet att komma på något möte men ändå har saker att säga så kan du också mejla in din synpunkt eller förslag till kommun@ostragoinge.se.

Här kan du läsa Förslag till ny översiktsplan, samrådsversion i sin helhet.

 


Hittade du inte vad du sökte?