Väntad försämring i Svenskt Näringslivs företagsranking

Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande och Fredrik Persson, näringslivschef.

I Svenskt Näringslivs företagsranking bryter Östra Göinge den under flera år positiva trenden. 2019 års rankingplacering 123 innebär en dipp, vilken var väntad med hänvisning till det sämre resultatet i undersökningen som Svenskt Näringsliv presenterade i maj månad.

– Turbulensen kring de felaktiga avropen på byggentreprenader i vintras ser vi som en bidragande orsak. Kommunen har under året, och kommer även fortsättningsvis, arbeta intensivt för en förbättrad process, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg.

Den största nedgången ser vi vid omdömen för:

  • Attityder till företagande (från skola, media och allmänheten)
  • Tillgång till kompetens
  • Tillämpning av lagar och regler
  • Konkurrens från kommunen

Resultatet som presenterades i maj var Östra Göinges nästbästa resultat någonsin sedan mätningens start år 2002. Trots det blir rankingen, som baseras på samma resultat, flera placeringar sämre.

Det sammanfattande omdömet för Östra Göinge kommun i Svenskt Näringslivs undersökning som gjordes i början av 2019 och vars resultat presenterades i maj.

– Det betyder att fler kommuner gör bättre ifrån sig, vilket är positivt för svenskt företagande, säger Fredrik Persson, kommunens näringslivschef och fortsätter:

– I samband med resultatet i maj har ett större arbete påbörjats där vi arbetar med attityderna mot företagande. Inte minst genom de satsningar som gjorts under året där kommunen, näringslivet och andra aktörer agerar tillsammans. Exempel på detta är Göingegatan på Hus & Hem-mässan, Göingetorget under 10Mila och nu senast skördemarknaden i september. För oss är det viktigt att hitta relevanta forum som gynnar dem som är med.

Ny näringslivsstrategi

Under vintern och våren har Östra Göinge kommun arbetat med att ta fram en ny näringslivsstrategi som kommer att antas av kommunstyrelsen i oktober månad. Näringslivsstrategin har två prioriterade områden:

  • Företagen går först (service och myndighetsutövning)
  • Göingeandan

Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande och Fredrik Persson, näringslivschef.

Hittade du inte vad du sökte?