Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde!

Kommunfullmäktiges ordförande kallar till sammanträde för kommunfullmäktige torsdagen den 26 oktober 2023 kl. 18.30 i sessionssalen i kommunhuset i Broby. Sammanträdet inleds med delårsredovisningar från de kommunala bolagen som följs av delårsredovisning från kommunen.

Anmälan av revisionsrapport om granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning respektive digitaliseringsarbetet finns också på dagordningen. Därutöver valärenden och ärenden som rör styrande dokument.

Kommunfullmäktiges kallelse>>  (Informationstyp: Dagordningar, klicka på Sök)

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen!

Ordförandeklubba.


Hittade du inte vad du sökte?