Vaccinationsspår och prioriteringsordning? Vi försöker reda ut begreppen.

När det gäller vaccineringen mot covid-19 pratas det just nu mycket om prioriteringsordningar, vaccinationsspår och olika grupper som får vaccin vid olika tidpunkter. Men det är inte helt enkelt att förstå och missförstånd kan lätt leda till felaktigheter, misstolkningar och oro.

Vi har träffat Lotta Tyrberg som är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Östra Göinge kommun, för att ställa några för oss vanligt förekommande frågor och försöka reda ut begreppen lite.

 

Hej Lotta!

Varför påbörjas vaccineringen av en ny grupp (till exempel hemtjänst) innan en annan grupp är helt färdigvaccinerade? Är det inte bättre att vaccinera färdigt en hel grupp först?
Det pågår olika så kallade vaccinationsspår. Vaccin fördelas i hela Skåne veckovis och ju färre doser desto striktare blir prioriteringarna. Vaccineringarna planeras in beroende på hur fördelningen av vaccin ser ut. Olika vårdgivare har ansvar för att vaccinera olika grupper. Detta, i kombination med tillgången på vaccin, gör att de olika prioriterade grupperna växelverkar. Ibland kommer de i otakt med andra vaccinationsspår, men följer ändå prioriteringsordningen i sitt eget spår.

Det ska också sägas att prioriteringsordningen bestäms av våra myndigheter och är inget vi som kommun kan påverka.

 

Vad menar du med vaccinationsspår?
Jo, det finns till exempel ett vaccinationsspår som primärvården ansvarar för, där bland annat äldre personer på särskilda boenden och personalen som arbetar omvårdnadsnära där ingår. Primärvården ansvarar även för att vaccinera personer med hemsjukvård och deras hushållskontakter.

Sedan finns det ett annat vaccinationsspår som slutenvården ansvarar där bland annat personal som arbetar i hemtjänsten ingår.

Detta är alltså exempel på två olika vaccinationsspår.

 

Vem är det som bestämmer de här vaccinationsspåren?
Det är regionerna som gör planen för de olika vaccinationsspåren, i vårt fall Region Skåne.

 

Man har kunnat läsa i media om att vissa går före i vaccinationskön. Vad säger du om det?
Det finns en tydlig vaccinationsordning. Ibland kan det tyckas som att vissa går före, men det beror som sagt på vilket vaccinationsspår som fått tilldelat vaccin och i vilka mängder. Detta kan vi inte påverka.

Däremot kan vi påverka vilka som i personalgrupperna prioriteras för att göra så rätt det bara går. Ibland är gränsen hårfin och prioriteringen inte lätt att få till. Vaccinet är dyrbara droppar som måste hanteras på ett visst sätt för att inte gå till spillo. Rätt antal personer måste finnas till hands när vaccinet blandas. Så vid varje vaccinering måste det finnas personer i reserv om någon blir sjuk eller av annan anledning uteblir. Detta ska samordnas med ofta kort framförhållning, snabba ändringar och verksamheter som hela tiden pågår. Det kräver en enorm administrering och samverkan mellan de olika aktörerna för att ro detta i land. Behövs det reserver får man hitta dessa i egen eller andras verksamhet för att följa prioriteringsordningen på bästa sätt. Detta kan göra att det upplevs att vissa går före i kön men jag vill tro att de flesta gör sitt bästa för att följa ordningen.

Det har säkert funnits tillfällen då ordningen inte följts. Men det hade varit trevligt om mer fokus hamnade på alla gånger det följs och det fantastiska dagliga arbete som görs i samverkan efter förutsättningarna som finns, för att få till skydd för dem som bäst behöver det.

 

Hur ska jag bete mig efter vaccinationen? Kan jag börja leva som vanligt igen då?
Även om du är vaccinerad gäller fortfarande samma restriktioner som före en vaccinering. Håll avstånd, ha en god handhygien och stanna hemma om du har symtom. Arbetar du inom vården ska basala hygienrutiner följas, likaså rutiner för användande av skyddsutrustning.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det fortfarande oklart hur länge du har kvar skyddet mot covid-19 efter vaccinationen. Det kan finnas en viss risk att du, trots vaccination, kan bli sjuk, och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom.

Vill du veta mer om vaccination mot covid-19

Om du vill veta mer om vaccination så finner du information både på 1177.se och Folkhälsomyndighetens webbplats. Här finns även bland annat filmer och information på flera språk.

Om vaccin mot covid-19 – 1177 Vårdguiden

Vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Region Skåne

Region Skånes webbplats kan du läsa om vad som gäller för skåningarnas vaccinering, lägesbild över vaccinationen, och vilka som inkluderas i de olika faserna i prioriteringsordningen.

 


Hittade du inte vad du sökte?