Upphandling avbruten

Upphandlingen av tjänstekoncession Tanan (drift av restaurangen samt matleveranser till Östra Göinge kommun) har avbrutits på grund av att inga anbud kom in.

Östra Göinge kommun kommer inledningsvis att ta kontakt med en eller flera potentiella leverantörer om intresse finns för att driva restaurang Tranan i framtiden. Om intresse finns från leverantör kommer kommunen att inleda förhandlingar med denne om det framtida uppdraget att driva restaurangen och att producera kvalitativa måltider till elever i förskolor och skolor i kommunen.

Det är så klart tråkigt att vi inte fick in några anbud, men vi kommer i förhandlingarna ta med oss vår ambition enligt måltidsstrategin, ”Den goda måltiden”, samtidigt som lagen om offentlig upphandling (LOU) också uppfylls. Vi hoppas ändå att vi, i samarbete med en potentiell leverantör, kan lyckas nå en överenskommelse som kan möta dessa ambitioner, säger Lise-Lotte Lundin Petersson, avdelningschef för måltider och lokalvård.


Hittade du inte vad du sökte?