Ungdomsbiljett för kollektivtrafik i hela Skåne, året runt, föreslås

En Ungdomsbiljett för all kollektivtrafik i Skåne dygnet runt 365 dagar om året, det föreslår kommunens planeringsutskott att kommunfullmäktige fattar beslut om i maj månad!

– Det här är ytterligare en satsning som vi gör för Östra Göinges unga. Vi vill att alla ska kunna resa och ta sig till aktiviteter och andra orter, oavsett vilka möjligheter föräldrarna har att lösa busskort, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

Ungdomsbiljetten ska delas ut till alla Östra Göinges ungdomar i åldern 13-18 år och gäller sedan ett år framåt, förutsatt att ungdomen bor kvar i Östra Göinge.

Med Ungdomsbiljetten kommer ungdomarna kunna resa på alla linjer som trafikeras av Skånetrafiken. Det innebär stadsbussar, regionbussar, Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen, närtrafik som körs av taxi samt färjan mellan Landskrona och Ven.

Ungdomsbiljetten ska gälla från och med den 1 augusti 2022.

Innebär ökad frihet

Sedan år 2018 får eleverna i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan ett Skolkort som möjliggör resor med i hela Skåne veckodagar under höst- och vårterminen.

Ungdomsbiljetten kommer till skillnad från det nuvarande Skolkortet att delas ut till alla i åldern 13-18 år, oavsett om man går i skolan eller inte. Att Ungdomsbiljetten dessutom gäller dygnet runt, 365 dagar om året, ska ytterligare öka ungdomarnas frihet och oberoende!


Hittade du inte vad du sökte?