Två blir ett

Kommunens förvaltningsorganisation kommer att justeras. Bakgrunden är att förvaltningens två minsta verksamhetsområden – Stab resp Strategi & tillväxt – genom ett konsekvent utvecklingsarbete de senaste åren  blivit för små och därmed sårbara. Inte vad gäller uppdrag och ansvar, men vad gäller antalet medarbetare. Verksamhetsområdena har flera uppgifter som är näraliggande eller som sammanfaller med varandra. Därtill arbetar båda i gränslandet mellan politik och förvaltning främst med stöd åt den politiska ledningen och förvaltningsledningen.

Av dessa skäl kommer VO Stab plus VO Strategi & tillväxt att tillsammans bilda det nya verksamhetsområdet Stab & strategi. Chef för verksamhetsområdet blir kommunchefen.

Det nya verksamhetsområdet kommer ha två avdelningar. Stabsavdelningen och Tillväxtavdelningen. Stabsavdelningen kommer bestå av Stabsenheten samt enheten för Strategisk planering och utredning (Spu). Tillväxtavdelningen kommer att bestå av enheten för Tillväxt och entreprenörskap samt enheten för kommunikation och kundtjänst.

Chef för Tillväxtavdelningen blir Anna Bertram, idag chef för VO Strategi & tillväxt. För att leda Stabsavdelningen kommer en ny stabschef att rekryteras.

Förändringen samverkades med berörda fackliga organisationer 2019-03-01 och den kommer att genomföras så snart den nya Stabschefen är på plats, vilket sannolikt kommer att ta ett par månader.


Hittade du inte vad du sökte?