Trenden är bruten: Skolresultatet har förbättrats!

I två år har kommunen arbetat intensivt med att kartlägga situationen i Östra Göinges skolor och planera för konkreta åtgärder för att på sikt höja elevernas meritvärde. Det långsiktiga målet är att elever i årskurs 9 når det genomsnittliga meritvärdet 230 senast år 2030. När vårens skolresultat presenteras visar det att trenden kan vara bruten och att resultaten är på väg uppåt. För första gången sedan den stora flyktingkrisen år 2015 har meritvärdet ökat och Östra Göinges elever tangerar det näst högsta resultatet på 20 år!  

– Det är positivt att kurvan pekar uppåt och att mobiliseringen för skolan har gett effekt. Elever, lärare och föräldrar ska sträcka på sig lite extra! Vi lyfter blicken mot det långsiktiga målet år 2030 då det genomsnittliga meritvärdet ska vara 230, men är samtidigt beredda på att det kan komma bakslag, säger kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Jönsson Lyckestam (M).

Bild på Daniel Jönsson Lyckestam och Cecilia Flood.

Daniel Jönsson Lyckestam (M), kommunstyrelsens vice ordförande, och Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef Utbildning.

Efter lovskolan i juni, en två veckor lång intensivläsning för elever som behövt extra tid, är det genomsnittliga meritvärdet i år 204,5 (2021 var det 184,8). Det betyder att 77,07 procent av eleverna i årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram på gymnasial nivå.

– Att vi når en högre måluppfyllelse är viktigt, men framförallt är det betydelsefullt för varje enskild ungdom som nu har blivit behörig till ett nationellt program och har det att se fram emot till hösten, säger Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef Utbildning och fortsätter:

– De ungdomar som inte blev behöriga nu fortsätter vi att på olika sätt stötta, så att de ges möjlighet att komma vidare i gymnasiestudier, de också.

Tydligare samverkanskedja för bättre förutsättningar

En bidragande faktor till det höjda meritvärdet är, enligt verksamhetsområdeschef Cecilia Flood, en tydligare uppföljning och ett förbättrat flöde mellan verksamhetsområdet, avdelningarna och de enskilda skolorna. Enkelt uttryckt: Ett system som hänger bättre samman.

– Tydligheten för rektorerna har förbättrats och de har utrymme att själva äga och ta ansvar för utvecklingen på respektive skola. Behoven varierar mellan skolorna och då ska även insatserna se olika ut. Rektorerna kan i sina analyser se att bland annat genomförda intensivinsatser, för enskilda elever, varit effektiva säger Cecilia.

Närvaro avgörande

Sambandet mellan skolnärvaro och resultat är tydligt. För den grupp elever med hög närvaro (över 90 procent) är 92,1 procent behöriga till gymnasiet (77,07 procent för samtliga elever).

– Sambandet mellan närvaro och resultat är starkt och vi fortsätter arbetet med att på olika sätt minska frånvaron. Är eleven på plats i skolan får den ett bättre stöd och en kontinuitet i sin inlärning, förklarar Cecilia.

Mer om den pågående skolsatsningen

Under ett år arbetade Östra Göinge kommuns tillfälligt tillsatta skolberedning med att skapa en bild av situationen i kommunens skolor. Skolberedningen träffade kommunens samtliga lärare, många elever, föräldrar, andra Göingebor samt forskare inom skolområdet. En rapport om nulägesbilden sammanställdes våren 2022 och utifrån den har en åtgärdsplan tagits fram. Utifrån åtgärdsplanen har kommun- och skolledning identifierat tre större områden som det fortsatta arbetet ska utgå från. Områdena är Framtidsdrömmar, läsning och trygg och säker skola.

 

 


Hittade du inte vad du sökte?