Tonvis med sopor plockas upp – tack vare tips från Göingeborna!

I december 2020 sjösattes projektet Rent Göinge och kommunen har sedan dess arbetat med att plocka upp och frakta bort sopor i och runt om byarna i Östra Göinge. Upprinnelsen till arbetet är den mängd tips om nedskräpning som privatpersoner lämnat in till kommunen via telefonsamtal, mail och sociala medier.

Serviceteamet, som är en del av kommunens arbetsmarknadsenhet och anställs genom extratjänster, är de som arbetar med projektet där målet är att plocka tio ton skräp till och med maj månad. Redan i början av februari, efter två månaders arbete, har hela 3,5 ton skräp plockats.

– Det är en mycket bra insats som höjer attraktiviteten för oss som bor här, det är viktigt att det är rent och snyggt, säger kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Lyckestam Jönsson (M). Sopor hör inte hemma i naturen. Samtidigt som det blir rent och snyggt så förflyttar vi bidragstagare från bidrag till arbete genom de här extratjänsterna som används i Serviceteamet.

Skräpplockning utanför kommunens ansvarsområde

Många gånger har inkomna tips handlat om platser där kommunen vanligtvis inte ansvarar för skötseln, till exempel vid vägkanten på länsvägarna, och svaret från kommunen har då varit att tipsaren behöver kontakta Trafikverket för åtgärder.

Serviceteamets arbete har dock – och kommer fortsättningsvis under våren – sträcka sig utanför kommunens ordinarie ansvarsområde och de plockar helt enkelt upp allt skräp som finns innanför kommungränsen, även i skogen intill vägar där Trafikverket har det egentliga ansvaret.

– Vi vill helt enkelt att det ska vara rent och snyggt överallt och städar nu upp oavsett var i kommunen saker dumpats, förklarar Daniel Jönsson Lyckestam (M).

Fixa min gata

Vill du tipsa oss om var det är nedskräpat i Östra Göinge? Använd gärna e-tjänsten Fixa min gata, som även finns som app för mobiltelefoner.


Hittade du inte vad du sökte?