Ny lag innebär fler rökfria miljöer och tillståndsplikt för tobaksförsäljning

Den 1 juli börjar en ny tobakslag att gälla, lagen om tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär bland annat att det krävs tillstånd för att få sälja tobak, flera rökfria miljöer införs och större krav på spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksprodukter.

 

NYA RÖKFRIA MILJÖER

Flera platser utomhus kommer att omfattas av rökförbud:

  • Områden i anslutning till färdmedel t.ex. busshållplatser, perronger och taxizoner.
  • Uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer.
  • Inhägnade platser främst avsedda för idrottsutövning (idrottsanläggningar). Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

 

TILLSTÅNDSPLIKT FÖR HANDEL MED TOBAKSVAROR

Den nya lagen innebär att alla som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Hittills har det räckt med att anmäla försäljningen. Tillståndsplikten omfattar både detaljhandel (försäljning till konsument) och partihandel (försäljning till detaljhandeln).

Har du redan anmält tobaksförsäljning?

Du som redan säljer tobak och har anmält tobaksförsäljning enligt regler som gäller fram till den 30 juni 2019 ska senast den 1 november 2019 ansöka om tillstånd enligt den nya lagen. Partihandel med tobaksvaror får bedrivas utan tillstånd fram till den 1 november 2019. Har en ansökan om tillstånd till partihandel inkommit till Tillsyns och tillståndsnämnden före detta datum, får verksamheten fortsätta till dess att beslut meddelats.

Anmälan om försäljning av tobaksvaror görs till Miljöenheten i Östra Göinge kommun. Anmälningsblankett finns i blankettarkivet.

Vid prövningen kommer kommunen att inhämta yttrande från Polisen. Vid prövning av partihandlare (grossister) måste kommunen inhämta yttrande från både Polisen och Tullverket.

LÄS MER

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (Sveriges riksdag)
Frågor och svar om nya lagen (Folkhälsomyndigheten)
Anvisningar till ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning (Länsstyrelsen Skåne)

معلومات باللغة العربية, الى متاجر بيع التبغ.

 

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta miljöenheten på telefon: 044-775 60 91.


Hittade du inte vad du sökte?