Tillfälligt stöd till föreningar och övriga aktörer inom den idéburna sektorn

Östra Göinge kommun har lagt ett förslag om att ge tillfälligt stöd till den ideella och den idéburna sektorn, med anledning av covid-19. Förslaget ligger för beslut av kommunstyrelsen den 9 juni.

Effekterna av coronaviruset har satt föreningar under stor press och många har under pandemin fått ställa om och ställa in stora delar av sin verksamhet. Träningar, matcher och serier har inte kunnat genomföras. Likaså har kringarrangemang som är av stor betydelse för föreningarnas ekonomi, såsom marknader och bingon med mera, fått ställas in.

Förutom att den pågående pandemin slår negativt mot aktörernas ekonomi så upplever kommunernas föreningar minskande medlemsantal och en stor oro om att kunna få tillbaka förlorade medlemmar efter det att pandemin och dess restriktioner är över.

Föreningarna har sedan pandemins början jobbat föredömligt med att ställa om sina verksamheter för att hantera situationen med lägre intäkter i det korta perspektivet. Trots det så ser kommunen att det är en utmaning för de föreningar som har egna anläggningar att genomföra renoveringar och investeringar i det långa perspektivet, på grund av det senaste årets tappade intäkter.

– Föreningar och även övriga aktörer inom den ideella och den idéburna sektorn bedriver oerhört viktiga verksamheter för våra invånare, inte minst för barn och unga. Därför ser vi som kommun ett behov av att ytterligare stödja dessa viktiga aktörer utöver det som redan gjorts, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fullt utnyttjad innebär satsningen en kostnad för kommunen under år 2021 om ca 900 000, vilken finansieras inom förvaltningens ram.

Förslag:

  • En tillfällig höjning med 50% av driftsstödet införs under år 2021 till föreningar med egen anläggning och gäller för de föreningar som idag erhåller driftsstöd och tillhör de olika föreningskategorier som driftsstöden gäller för.

 

  • En särskild riktad ökning av aktivitetsstödet införs tillfälligt under år 2021 som gäller för kommunens föreningar som hyr kommunens anläggningar. Stödets storlek motsvarar kommunens intäkt för taxan; träningstider för föreningar godkända för aktivitetsstöd. Stödet kvittas direkt mot denna taxa för varje enskild föreningen som
    hyr kommunens anläggningar inom denna taxekategori. Insatsen stöttar föreningarnas likviditet under året.

 

  • Kommunen höjer tillfälligt under år 2021 arrangemangsstödet för att stötta föreningarna i aktiviteter för att kicka igång sin verksamhet igen när restriktionerna lättas. Det kan vara aktiviteter som medlemsvärvningar, öppet hus, prova-på, uppvisningar eller liknande arrangemang vars syfte är att få tillbaka tidigare medlemmar eller rekrytera nya medlemmar. Stödet ska på sedvanligt sätt ansökas och aktiviteter riktade till barn och unga ska prioriteras.

 

  • Studieförbundens stöd för år 2021 beräknas på samma underlag som för 2020-års stöd. Studieförbunden måste ansöka om stödet på sedvanligt sätt även om stödet bygger på tidigare underlag. En bedömning kan behöva göras för enskilda studieförbund om verksamheten i studieförbundet skiljer sig mycket åt mellan åren som inte är  relaterad till pandemin.

 

Kontakt

Jan Carlson, kultur- och fritidschef
044-775 63 29, jan.carlson@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?