Tack vare förslag: Nu ska GC-vägen belysas!

Vi arbetar systematiskt för Göingebornas engagemang vid satsningar – inte minst inför byarnas planförslag. Inför dessa bjuder kommunens samhällsbyggnadsavdelning in till så kallade medborgardialoger där man tillsammans diskuterar möjligheter. Vid dialogmötena framkommer ofta flera synpunkter, som tas med vidare vid planering.

En sådan synpunkt har gällt belysning längs med gång- och cykelvägen mellan Knislinge och Broby, där arbetet med att få belysning på plats nu påbörjats!

Intelligent belysning

Lamporna som sätts upp är sensorstyrda LED-lampor som drar 30 watt per styck.

Vid rörelse vid en lampa tänds den samt två till vid sidan om. Lamporna som sitter med ca 30 meters avstånd är sedan tända i 90 sekunder så att man får bra upplyst runt omkring sig.

 

 

Patric Åberg (M), Kommunstyrelsens ordförande:
”Vi fortsätter att utveckla våra byar och kommunen i stort. Nu går vi vidare med att bygga ut belysning på GC-vägen mellan Broby och Knislinge. Många medborgare har efterlyst just detta så vi kände att det var naturligt att gå vidare! Tillsammans stärker vi kommunens varumärke Skånes gröna hjärta.”

 


Hittade du inte vad du sökte?