”Stronger Together” ska motverka radikalisering i skolan

Östra Göinge kommun är med i Erasmus+ projektet Stronger Together där syftet är att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism (höger, vänster och islamistisk) i skolan. Idag, 9-10 september kommer projektpartners från Danmark, Tyskland, Belgien, Makedonien och Italien till Östra Göinge för att fortsatta arbetet med projektet.

Projektet Stronger Together riktar sig mot lärare och elever i årskurs 4-6 samt elevernas föräldrar. Ur ett svenskt perspektiv går projektet hand i hand med det värdegrundsarbete som skolorna redan arbetar med utifrån Läroplanen (Lgr 11).

I projektet deltar Sofi Nordlund (skolsköterska), Lena Månsson (samordnare för nyanlända elever) och Stefan Lundin (IKT-pedagog). De skolor som deltar och som är med och provar ut materialet är Mölleskolan, Prästavångsskolan och Snapphaneskolan.

– Genom att utveckla ett utbildningspaket som kombinerar klassrumsaktiviteter och ett digitalt spel för elever i åldern 10-12 år kan vi underlätta och fördjupa skolans värdegrundsarbete och vara ett stöd för pedagogerna. Utbildningspaketet är uppdelat i fem moduler som alla bidrar till att underlätta en dialog om social integration, moral, självkontroll och kritiskt tänkande med mål att förhindra utanförskap och kriminalisering samt förebygga tidig radikalisering, säger Sofi Nordlund.

I november 2018 var deltagarna i Vejle, Danmark på Kick Off Meeting för projektet och har efter det haft ytterligare två fysiska projektmöten. Och idag kommer alltså alla partners till Broby, Östra Göinge kommun, för möte nummer tre.

Framåt i projektet kommer också översättningen av läroplanen då lärarna från alla länderna ska träffas i Makedonien för att gå igenom utbildningspaketet som sedan ska testas och utvärderas ute i respektive skolor. Projektet avslutas i Bryssel september 2020.

NYHETSBREV MARS 2020

Läs mer om projektet Stronger Together.

 


Hittade du inte vad du sökte?