Storsatsning på Glimåkra och Trollacenter!

Östra Göinge kommun kan med glädje meddela att ansökan till Boverket har beviljats. Arbetet med att utveckla Trollacenter i Glimåkra får ett stöd på 14 200 000 kronor.

Åtgärden innebär att ett markområde på ca 6 ha i anslutning till befintlig ishall och idrottsplats planeras och byggs ut till en sammanhängande anläggning för fritidsaktiviteter och rekreation. Anläggningen kommer att omfatta bland annat ytor för ridtävlingar, lekplats, motorikbana, GC-vägar, rekreationsplatser med mera.

Trollacenter ska ge möjlighet till aktiviteter året om som utgår från invånarnas behov. Det ska stimulera social gemenskap, vara en spontan mötesplats och en arena för alla möjliga sorters kultur och fritidsarrangemang. Utemiljön kommer utgöras av mötesplatser utformade utifrån de området är till för, det vill säga invånarna. Det kommer finnas något att göra för alla, vilket skapar en attraktiv och trygg utemiljö.

”Här gaur da! Vilken fantastisk möjlighet för Östra Göinge! Genom den här typen av utveckling kopplar vi samman alla de goda krafterna i samhället, och alla blir vinnare. Jag ser fram emot att följa arbetet och att Göingeborna i framtiden kommer få en fantastisk plats för en rad aktiviteter och nöjen. Det kommer bli riktigt bra!” säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tankarna på Trollacenter har vuxit fram genom dialog med föreningar och i samband med arbetet för översiktsplanen för Glimåkra vilket haft stor påverkan på utformningen.

 

Ansökan om bidrag omfattar följande åtgärder:

Cykelparkering
Skatepark i betong
Parkourbana
Utomhusgym
Hinderbana
Grillplats
Brännbollbana
Utescen
Parkeringsplatser
Linbana
Klätterlek, rutschkana, gungor
Motorikbana
Småbarnslek med sandlåda, klätterlek, leksaksskulpturer, balansstubbar, lekhus
Tre körbara terrängytor för extra p-platser vid evenemang, markbeläggningen på ytorna skall vara av ängskaraktär för att främja den biologiska mångfalden.
Grönytor
Plantering av träd
GC-väg
Gång- och ridvägar

Har du frågor?

Kontakta Henrik Arvidsson, Mark- och exploateringschef
henrik.arvidsson@ostragoinge.se
044 775 6242

 


Hittade du inte vad du sökte?