Spännande dag kring måluppfyllelse i grundskolan

Idag är det studiedag i grundskolan. Denna dag i september brukar vigas åt att alla pedagoger träffas tillsammans med skolchef och rektorer för att analysera måluppfyllelse och diskutera åtgärder. P g a Corona har vi fått tänka om och tänka nytt. Här sitter därför skolchef och utvecklingsledare uppkopplade digitalt mot pedagoger och rektorer och kommunicerar med dem ute på sina skolor via Meet, mail och film. Härligt att se hur den digitala kompetensen i våra verksamheter blir ett stöd för vårt utvecklingsarbete mot högre måluppfyllelse!


Hittade du inte vad du sökte?