Skyddet av dina personuppgifter stärks

Från och med idag, 25 maj 2018, gäller en ny dataskyddsförordning i Sverige. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter personuppgiftslagen. Den innebär ett ytterligare stärkt skydd för alla personuppgifter som Östra Göinge kommun hanterar.

Syftet med GDPR är skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Ett annat syfte är att se till att det finns ett gott dataskydd för de system där personuppgifter behandlas.

– Östra Göinge kommun har redan ett bra grundskydd och ska fortsätta att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos Östra Göinge kommun. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror kommunen sina personuppgifter. Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål, säger Mikael Torberntsson, stabschef vid Östra Göinge kommun.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter


Hittade du inte vad du sökte?