Skolinspektionen trygga med Göingeskolans arbete

Skolinspektionen ska enligt tidigare planering göra en regelbunden tillsyn i alla kommunens skolor under våren. Med bakgrund av de tragiska händelserna på Göingeskolan kommer man att börja med den skolan, de ser dock inget akut behov av en tillsyn. Skolinspektionen planerar att komma i slutet av mars eller i början av april.

Skolinspektionen har som rutin att komma ut till skolor efter en allvarlig händelse. Under onsdagen den 13 januari var därför Skolinspektionen på besök på Göingeskolan.

– Vi känner oss trygga med de åtgärder som vidtagits och på det sätt som skolan jobbar vidare, sa då Lotta Kårlind, enhetschef på Skolinspektionen.

Skolinspektionens roll är lika mycket att stötta som att granska och kommunen ser alltid deras besök som en hjälp i det fortsatta utvecklingsarbetet. I nuläget ser man detta som extra viktigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hittade du inte vad du sökte?