Skolberedningen är i full gång med arbetet för att höja Östra Göinges skolresultat

Förra veckan träffades Östra Göinge kommuns skolberedning i Sibbhults folkets hus under ytterligare en heldag med syfte att skapa en gemensam nulägesbild av kommunens skolsituation. Politikerna träffade rektorer, lärare och andra tjänstepersoner inom skola som berättade om sina erfarenheter och syner på bland annat framgångsfaktorer.

Bild från Sibbhults Folkets hus scen där politiker diskuterar med tjänstemän.

I juni månad arrangeras en omvärldsdag i syfte att hämta erfarenheter och inspiration från andra där skolberedning, rektorer, tjänstepersoner och kommunledning deltar. Under omvärldsdagen deltar även föreläsningsgäster från akademi- och skolvärlden.

Under hösten 2021 kommer skoldialoger genomföras, till vilka Göingebor bjuds in för samtal.

Om kommunens tillfälliga skolberedning

Den tillfälliga skolberedningen tillsattes i mars 2021 och arbetar till och med februari 2022. Beredningens syfte är att höja resultaten i Östra Göinges skolor.

Kontakt för mer information

Daniel Jönsson Lyckestam (M), ordförande i den tillfälliga skolberedningen samt kommunstyrelsens vice ordförande
daniel.jonsson@ostragoinge.se | 044-775 67 08


Hittade du inte vad du sökte?