Skånetrafikens plusresor, närtrafik och anropsstyrda trafik är begränsad

Skånetrafiken har till följd av pandemin brist på servicefordon. Det här gör att Skånetrafiken inte kan erbjuda närtrafik, plusresor och anropsstyrd trafik i samma omfattning som vanligt. Du kan därför behöva ordna med dessa resor på annat sätt. Läs mer på Skånetrafikens webb.

Serviceresor prioriteras för närvarande.

Nedanstående gäller just nu för serviceresor

• Sjukresor bokas med samåkning. Om det finns medicinsk grund ska det finnas ett intyg för undantag från samåkning som utförs av sjukvården – ett intyg som ligger till grund för att få åka ensam i fordonet. Det gäller även resor som bokas på tjänstekundnummer,
dialys, cytostatika och strålbehandling.

• Alla färdtjänstresor och fasta färdtjänstresor planeras med samåkning, förutom de resenärer som har ett beviljat tillstånd för att få resa ensam.

• Inga resenärer i framsäte i vanliga fordon. I specialfordon reser kunder i möjligaste mån
i baksätet.

• Max två resenärer per personbil och max fyra i specialfordon.

• Alla som reser ska bära munskydd enligt rekommendationer. Kunden ansvarar själv för att ha med sig och använda munskydd. Har de råkat glömma sitt munskydd kan vi tillhandahålla detta i fordonet.

• Om kunden önskar att resa så snart som möjligt kan väntetiden uppgå till maximalt 90 minuter. Om kunden ska resa längre fram i tiden än 90 minuter erbjuds de hämtningstid inom 30 minuter före eller efter önskad tid. Denna punkt i regelverket har tillfälligt ändrats till att väntetiden kan uppgå till maximalt 180 minuter. Om kunden ska resa längre fram i tiden än 180 minuter erbjuds de hämtningstid inom 90 minuter före eller efter önskad tid.

• Vid symtom ska man inte resa med oss. Vid symtom kontaktar kunden 1177/sjukvården som gör bedömningen av vårdbehovet och de bokar ett covid-fordon åt kunden.

• Handsprit finns i alla serviceresefordon.


Hittade du inte vad du sökte?