Skånetrafiken vidareutvecklar pilot plusresa

Den 1 mars startade Skånetrafiken pilot plusresa, framtidens kollektivtrafik i Skåne. Från och med den 26 april inför Skånetrafiken ändringar som bland annat innebär färre hållplatser. Broby hållplats är en av dem som tas bort.

Nu har man testkört pilotprojektet ett antal veckor och kommit fram till ett par anpassningar för att samla resurserna där de behövs som mest:

  • Pilotprojektet fortsätter med fem hållplatser i stället för åtta. Skånetrafiken backar bandet något och tar nya tag i mindre skala för att komma fram till de bästa lösningarna på sikt. Detta för att kunden ska få mindre väntetid i telefonen, kunna boka sin resa snabbare och därmed få en enklare resa. Ändringarna förenklar också administrationstiden på Skånetrafiken. De tre hållplatser som tas bort för att kunna vidareutveckla konceptet är Broby hållplats, Hästveda distriktssköterskemottagning och Hässleholms sjukhus. (Se ny aktuell karta).
  • Nästa förändring är att resenären måste ha 2 km, eller längre, till eller från en hållplats för att kunna boka en plusresa. I pilotprojektets början hade alla, även de som hade väldigt nära en hållplats, möjlighet att boka en plusresa.

Plusresans grundtanke är att resan kopplas ihop med större trafikstråk och system med fokus på främst arbets- och studiependling samt fritidsresor för att ge dem som bor på landsbygden en enklare vardag. De som har långt till en hållplats ska på ett enkelt sätt kunna ta sig till och från hållplatser för vidare resor med buss eller tåg. Turerna kommer att gå från morgon till kväll på vardagar och dagtid på helger.

Pilot plusresa kommer att pågå till december 2022 och är ett projekt under utveckling. Fler förändringar kan komma att ske framöver.

Dialog och utveckling tillsammans med resenärerna är viktig för att skapa en tjänst som är anpassad efter behov. Skånetrafiken uppmanar sina resenärer att lämna in synpunkter och åsikter om plusresan genom att skriva, chatta eller ringa till kundservice. Det är ett bra sätt för resenärerna att kunna påverka och hjälpa till att förbättra erbjudandet. Analys, utveckling och utvärdering sker löpande.

Mer information? Läs på skanetrafiken.se/plusresa


Hittade du inte vad du sökte?