Skåne Nordost toppar listan för bästa företagsklimat

För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Resultatet är mycket positivt både för Östra Göinge och Skåne Nordost. Drygt 140 kommuner deltar i undersökningen som bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016.

Östra Göinge kommun klättrar 57 platser och hamnar på plats elva. Lika positiva kliv syns i många av kommunerna i nordöstra Skåne. Östra Göinge kommun har ett nöjd-kundindex (NKI) på 79, vilket föregående mätning låg på 70. Värt att notera är att toppkommunen Sunne har ett NKI på 82. Bromölla kommer i år på andra plats men har likt Sunne ett NKI på 82 poäng. På tredje plats hamnar Osby och fjärdeplatsen innehas av Hörby. Kristianstad och Hässleholm tar också positiva steg i mätningen.

”Ytterliggare en mätning som visar att Östra Göinge är på väg åt rätt håll! Det är också väldigt roligt att se så positiva siffror hos Skåne nordost-kommunerna, en stark region gynnar oss alla.” Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande.

Rapporten redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kommunernas service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. De företag som haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under år 2016 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor rörande sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet).

Du kan läsa hela rapporten här.


Hittade du inte vad du sökte?